Lytt til teksten
a a a

Elevtjenesten

Elevtjenesten består av: 2 sosialpedagogisk-utdanning-og yrkesrådgivere, sosialfaglig rådgiver, miljøarbeider og  helsesøster.

Elevtjenesten samarbeider med kontaktlærere og rådgivere og er et tilbud til alle elever ved skolen.

Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for elevene. Elevene kan ta kontakt uansett årsak - Alle i elevtjenesten har taushetsplikt.

Kontaktlærer
Kontaktlærer er elevens nærmeste kontaktperson på skolen (jf oppl.l. § 8-2).

Sosialpedagogisk-utdannings-og yrkesrådgivere

Sosial- og spesialpedagogiske tiltak, veiledning i forhold til utdanning og yrke

Rådgiving i forhold til andre utenomfaglige forhold

Rådgiverne finner du i 1.etasje i B-blokken og ved inngangen til kantina.

Les mer om Sosialpedagogisk-utdannings-og yrkesrådgivere
Miljøarbeider
Pål A. Eriksen.png

Skolens miljøarbeider har ansvar for å drive en aktiv oppsøkende virksomhet i elevenes fellesområder både ute og inne, og har medansvar for utviklingen av elevenes skolemiljø utenfor klasserom og verksted.

 

Miljøarbeideren har kontor i 1.etg, nederst i B-blokka. Er tilgjengelig i skolens fellesområder, bl.a. glasshall, kantine.

Les mer om Miljøarbeider
Skolehelsetjenesten
K Eide 1 red 1.jpg

Forebyggende helsearbeid. En helsesøster og en psykiatrisk sykepleier. Ansatt i Sarpsborg kommune.

Helsesøster har kontor i 1. etasje i B-blokken. Her kan du få dropinntimer og gjøre avtale om en time for en samtale.

Les mer om Skolehelsetjenesten
Sosialfaglig rådgiver
Linda.jpg

Trenger du råd og veiledning ifht problemer som går utover opplæringen eller gjør dagliglivet vanskelig?                       

Sosialfaglig rådgiver har kontor i 1. etasje i B-blokk. Velkommen innom!

Les mer om Sosialfaglig rådgiver
PPT/OT

Ekstern Pedagogisk-psykologisk-tjeneste
Ekstern Oppfølgingstjeneste

Les mer om PPT/OT

Ressurser

Lånekassen

Her kan du søke om lån og stipend.

Østfold kollektivtrafikk

Her kan du søke om skoleskyss.

Elevtjenesten

Brosjyre