Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Helsefremmende skole

Østfold fylkeskommunes satsning  for å hindre frafall i vg skole

Trivselsdagen 21.08 : Havregrøt til alle elevene

Bakgrunn

 • Fylkets satsing for å hindre frafall i vgs skole
 • HYPOTESE: Helsefremmende skolker styrker elevenes læringssituasjon og lærerens forutsetning for å lære bort.
 • Helsefremmende skole er i denne sammenhengen definert gjennom satsning på fysisk aktivitet, riktig kosthold og fremme god psykisk helse.

 Opplæringsloven §9 A

 • Tiltak skal forankres og implementeres i skolens styringsdokumenter og være en del av ordinær virksomhet knyttet til opplæringsloven.
 • Istedet for fragmenterte tiltak så har fylket valgt en helhetlig og systematisk tilnærming til problemene.

Medlemmer i folkehelsegruppa på Borg vg skole:

 • Ansvarlig utdanningsleder Anne Wernersen
 • Helsesøster Kirsti Sulusnes
 • Leder for kroppsøvingsfaget Cato Letting
 • Sosialfaglig rådgiver Irina Buer Bratsberg
 • Miljøarbeider Pål A. Eriksen
 • Faglærer TIP Fred Åge Johansen
 • Faglærer BA Paal-Sverre Jørgensen
 • Faglærer HO Mette Meland
 • 2-5 elever, representert fra ulike deler av skolen.

Effektmålene for elevene og lærere

 • Økt glede ved fysisk aktivitet og ha bedre fysisk form.
 • Bedre resultater i skolearbeidet.
 • At de velger riktigere kosthold (i forhold til anbefalinger fra statens råd for ernæring).
 • Opplever bedre psykisk helse.
 • Lærere skal ha økt kompetanse og trygghet til å jobbe helsefremmende.

 

Effektmål for skolen

 • Oppfylle kravene fra Opplæringsloven om å være en helsefremmende skole.
 • Være en helsefremmende arbeidsplass.
 • Være godt tilrettelagt for fysisk aktivitet i og utenfor undervisningen.
 • Ha en helsefremmende kantine.
 • Ha en helsefremmende strategi som alle i skolemiljøet kjenner.

Effektmål for skoleeier

 • Lavere bortvalg og stryk på deltakerskolene.
 • Produsere kompetent arbeidskraft for regionen.
 • Avsette tilstrekkelige ressurser til det helsefremmende arbeidet på skolene.
 • Prosjektet videreføres til alle vg skoler i fylket.

Resultatmål

 • Skolen har implementert det helsefremmende arbeidet i sine styringsdokumenter og arbeidsmåter, herunder merdarbeidersamtaler og elevsamtaler.
 • Deltakelsen i kroppsøving har økt med 20 % i forhold til resultatene fra våren 2009.
 • Skolene har kantiner som oppfyller kravene i Østfold fylkeskommunes retningslinjer om et sunt matvaretilbud, trivelig spisemiljø og en god sosial arena.
 • Skolen har lagt til rettte for at elevene skal kunne ta gode valg og ta økt ansvar fir en fysisk og psykisk helse, livskvalitet og trivsel.
 • Gode erfaringer er forankret i deltakerskolene og videreformidlet til øvrige videregående skoler i Østfold.

 

Hovedtiltak

 • KICK OFF for elever og ansatte.
 • Revidere skjema for medarbeider- og elevsamtalen og handlingsplan mot mobbing.
 • Forankre vedtak gjort i prosjektgruppa i skolens styringsdokumenter.
 • Informere på personalmøte og foreldremøte.
 • Aktivitetsdag
 • "Tett på" i kroppsøvingsfaget
 • Lavterskeltilbud i kroppsøvingsfaget
 • Kantina er sunn og trivelig.
 • "Sterk start" og "Sex og samliv"-undervisning
 • Fadderordningen
 • Gjennomføre spørreundersøkelsen høst 2010 og høst 2012.

 

Publisert: 18.10.2010      Sist endret: 03.09.2015