Aktuelt

Streik i kollektivtrafikken i Viken

Som følge av at kollektivselskapene i Viken er tatt ut i streik, så vil det medføre noen konsekvenser for opplæringen og skolens drift den nærmeste tiden. Vi viser til informasjon fra kollektivselskapene som er lagt ut på Viken.no – her vil det skje fortløpende oppdateringer under streiken:    

Full elevaktivitet i klasserom og verksted

Skoleåret er godt i gang, og på Borg vgs har vært det full aktivitet i klasserom og verksted fra første skoleuke.    

Skal du ta privatisteksamen?

Det er to perioder for privatistoppmelding hvert år 1.–15. september for høsteksamen  15. januar–1. februar for våreksamen Du kan ikke melde deg opp etter at fristen har gått ut.  

Foresatte har ennå ikke tilgang til VIS Visma InSchool

Av hensyn til personvern kan vi ikke hente informasjon om foresatte til elever over 18 fra folkeregisteret til Visma InSchool (VIS). Det medfører at leverandøren må lage en ny løsning der elevene selv kan gi foresatte tilgang. Vi må derfor dessverre utsette å gi foresatte, også til elever under 18 år, tilgang til VIS. Vi håper at vi kan gi foresatte tilgang før høstferien .  

Fjerner krav om legeerklæring fram til 1. november

Elever som er hjemme på grunn av helseplager trenger ikke å levere legeerklæring, men må levere egenmelding.  

Reiser du kollektivt til skolen?

Nå er det mange elever som skal til og fra Borg vgs om dagen. Noen elever har meldt i fra om at bussene er fulle. Både Østfold kollektivtrafikk og sentrale myndigheter fraråder å benytte kollektive transportmidler, som følge av Covid19. Dette gjelder også til/fra skole.    

Har du spørsmål og må kontakte skolen?

Har du spørsmål om for eksempel Voksenopplæring eller og skoleskyss? På grunn av Covid-19, ønsker vi at du tar kontakt med skolen på telefon eller via e-post. Du kan også finne informasjon på våre nettside.    

Studieforberedende tilbud på Helse og oppvekst

Har du et ønske om å bli sykepleier, vernepleier, sosionom, psykolog, lærer, barnehagelærer, barnevernspedagog eller lignende? Med bakgrunn i gode erfaringer de to siste skoleårene, vil Borg vgs også i skoleåret 2020-2021 tilby et opplæringsløp som er spesielt tilrettelagt for elever som etter fullført videregående skole, ønsker videre studier innenfor fagområdene nevnt ovenfor.    

Sørger for kortreiste lærlinger

Borg videregående skole i Sarpsborg/ Viken fylkeskommune og Borregaard signerte onsdag en samarbeidsavtale med felles visjon om å lage Norges beste kjemiprosessutdanning. I tillegg til teoretisk og praktisk utdanning på skolen, vil elevene få praksis ved Borregaards bærekraftige bioraffineri.  

Skolestart på gult nivå

Selv om hverdagen nå begynner å bli noe mer normal, så er det fremdeles smittefare i samfunnet. Vi skal prøve å gjøre skolestart og skoleåret mest mulig normalt, men vi må fremdeles følge smittevernsregler for gult nivå.  

Til toppen