Aktuelt

Norges beste kjemiprosessutdanning ved Borg vgs.

Har du bestemt deg for hva du skal velge? Store valg skal tas både på valg av Vg1, men også Vg2. Kjemiprosess er et spennende valg om du har gått Vg1 Teknologi- og industrifag og enda ikke har valgt videre løp.     

Avlysing av eksamen

– Det er bra at statsråden nå avklarer at det ikke blir skriftlig eksamen i år. Det er det eneste fornuftige å gjøre i et år der elevene har fått så ulikt grunnlag for å ta eksamen, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen.  

Informasjon fra Østfold kollektivtrafikk

Med raskt skiftende smittetrykk og endringer fra rødt til gult, endres også etterspørselen etter skoleskyss. Skoleskyssen skjer i all hovedsak med det ordinære åpne busstilbudet og med blanding av elever fra ulike skoletrinn og med busslinjer som går innom mange kommuner og skoler.  

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen 5.2.21. Gult nivå fra mandag 8.2.21

Denne uken har vi gått fra stengt skole til rødt nivå, og i neste uke kan vi fra mandag 8.2, hvis alt går som planlagt, kan vi gå over til gult nivå.  

Informasjon til elever og foresatte om skolematundersøkelse i Viken

Uke 5-7 gjennomføres det en undersøkelse i alle videregående skoler i Viken. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune og Folkehelseinstituttet.  Her (DOCX, 19 kB) er informasjon til elever og foresatte om undersøkelsen.  

Søke skoleplass til høsten?

Alle elever i Viken kan søke på alle de fylkeskommunale videregående skolene i Viken. For skoleåret 2021/2022 skal inntaket til Vg1 følge en nærskoleordning.

Skal du ta privatisteksamen?

Det er to perioder for privatistoppmelding hvert år 1.–15. september for høsteksamen  15. januar–1. februar for våreksamen Du kan ikke melde deg opp etter at fristen har gått ut.  

Skole og korona – hvem avgjør om skolen skal stenge?

– Viken fylkeskommune som skoleeier har ikke myndighet til å stenge en skole. Den beslutningsmyndigheten ligger til lokal helsemyndighet og ikke til fylkeskommunen eller den enkelte skole.

Dette er oss!

I arbeid med opplæringens verdigrunnlag, har skolens ansatte arbeidet med å tydeliggjøre for våre elever hvordan dette vil komme til uttrykk i deres skolehverdag.   

Bli blikkenslager!

Har du lyst å bli blikkenslager eller er du nysgjerrig på hva det er? På Borg kan du velge Vg2 Klima, energi og Miljø og gå ut som blikkenslager i lærlingtiden din.    

Til toppen