Dette er oss!

I arbeid med opplæringens verdigrunnlag, har skolens ansatte arbeidet med å tydeliggjøre for våre elever hvordan dette vil komme til uttrykk i deres skolehverdag. 

Klikk for stort bildeAlle posterne med de ulike avdelingenes tydeliggjøring av opplæringens verdigrunnlag og hva elevene dermed skal forvente å møte på sin avdeling.  

I skolens arbeid med fagfornyelsen, hadde de ansatte ved Borg vgs flere økter før Norge stengte ned den 12. mars, der vi arbeidet med opplæringens verdigrunnlag, altså fra lærerplanens overordnede del i Kunnskapsløftet. Disse verdiene er forankret i menneskerettighetene og skal være grunnmuren i skolens virksomhet. For at alle på skolen skal få et forhold til disse verdiene, må de levendegjøres og aktualiseres, slik at alle kan kjenne seg igjen i disse i skolehverdagen. Disse verdiene skal prege skolens møte med elevene og hjemmet.

Opplæringens verdigrunnlag er beskrevet i læreplanen, men for å tydeliggjøre at verdiene gjelder våre elever i møte med Borg vgs, ønsket vi at de ansatte skulle arbeide sammen om verdier som de knyttet spesielt til deres avdeling. Resultat av dette ble store postere i plexiglass som skal henges på veggen på hver avdeling. Hver avdeling har tydeliggjort hvordan deres elever vil møte disse verdiene på sin avdeling og elevene skal kjenne seg igjen i dette.

Det vil også være naturlig at avdelingens konkretisering av verdiene blir diskutert jevnlig med elever og ansatte. Slik vil verdiene få betydning for hver enkelt i skolehverdagen.

Til toppen