Informasjon fra Østfold kollektivtrafikk

Med raskt skiftende smittetrykk og endringer fra rødt til gult, endres også etterspørselen etter skoleskyss. Skoleskyssen skjer i all hovedsak med det ordinære åpne busstilbudet og med blanding av elever fra ulike skoletrinn og med busslinjer som går innom mange kommuner og skoler.

Rød buss ved bussholdeplass - Klikk for stort bilde Hallvard Mørk Tvete/Østfold fylkeskommune  

På rødt nivå og med forsterkede tiltak så er det mange som har forventninger til at Østfold kollektivtrafikk skal sperre av seter og redusere til halv kapasitet. Erfaringene fra i fjor vår med avsperrede sitteplasser var ikke gode. De medførte at passasjerene ikke spredte seg og utnyttet plassene godt nok, og i stedet ble stående for tett ved dørene. Smittevernveilederen for kollektivtrafikk fastslår at reisende, også elever, kan sitte skulder ved skulder også på rødt og gult nivå. Forsterkede tiltak i kollektivtrafikken betyr ikke at man skal sitte på annethvert sete, men derimot at man skal spre seg godt om bord, bruke sitteplasser fremfor ståplasser, og dessuten spre seg på alle tilgjengelige avganger. Østfold kollektivtrafikk vil også understreke at kollektivtilbudet kun skal brukes av de som virkelig må reise. I tiden framover vil vi ha kontrollører som kontrollerer om elevene har gyldig billett før de går om bord på bussen. Vi håper at tiltaket er med på å redusere antall reisende og trengsel om bord. Østfold kollektivtrafikks oppfordring til alle reisende, også i skoleskyssen er:

• Ikke reis kollektivt med mindre du må.

• Følg myndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.

• Bruk munnbind – påbudt i mange kommuner for alle over 12 år.

• Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på bussen.

• Gå inn bakdør på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører. • Vent på tur når du skal gå på- og av bussen, og hold en meters avstand.

• Utnytt alle seter og stå spredt på ståplassene slik at man unngår å stå tett sammen.

• Ikke beslaglegg seteplass med vesker eller lignende.

• Husk å feste setebeltet der slike finnes og ha det på under hele reisen.

• Dersom du er syk eller kan være smittet, skal du ikke reise med bussen.

Godt smittevern får vi til gjennom godt samarbeid. Samtidig som at Østfold kollektivtrafikk arbeider for å sikre kapasitet, er vi avhengige av at elever med skyssrett, i størst mulig grad sprer seg utover tilgjengelige avganger og at de følger gjeldende retningslinjer om bord. Vi ber derfor om deres hjelp til å snakke med deres barn/elev om hvilke retningslinjer som gjelder, samt forbereder de på at de vil kunne møte på kontrollører framover.

Til toppen