Reiser du kollektivt til skolen?

Nå er det mange elever som skal til og fra Borg vgs om dagen. Noen elever har meldt i fra om at bussene er fulle.

Både Østfold kollektivtrafikk og sentrale myndigheter fraråder å benytte kollektive transportmidler, som følge av Covid19. Dette gjelder også til/fra skole.


Rød buss ved bussholdeplass - Klikk for stort bilde Hallvard Mørk Tvete/Østfold fylkeskommune  

 

Vi oppfordrer derfor elevene våre, der det er mulig, å komme seg til skolen på en annen måte, slik at de som er avhengige av skolebussen, kan reise trygt med denne til skolen.

I tillegg til skolebussene som betjener skolen, er det en rekke busser som har stopp langs Skjebergveien og Iseveien. Disse har ofte ledig kapasitet, og kan benyttes om man ikke har andre alternativer som nevnt.

Retninglinjene fra UDIR om transport og skoleskyss:

  • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
  • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre
  • Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever kan sitte eller stå sammen på bussen, men bør holde avstand til andre reisende. Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.           
  • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.
  •  Elevene bør følge gjeldende anbefaling for bruk av munnbind på kollektivtransport i den aktuelle kommunen.
  • Hvis skoleskyss foregår på egne busser der det ikke er andre passasjerer, ansees det ikke nødvendig å bruke munnbind.
Til toppen