Studieforberedende tilbud på Helse og oppvekst

Har du et ønske om å bli sykepleier, vernepleier, sosionom, psykolog, lærer, barnehagelærer, barnevernspedagog eller lignende?

Med bakgrunn i gode erfaringer de to siste skoleårene, vil Borg vgs også i skoleåret 2020-2021 tilby et opplæringsløp som er spesielt tilrettelagt for elever som etter fullført videregående skole, ønsker videre studier innenfor fagområdene nevnt ovenfor.

Jenter som studerer rundt et bord - Klikk for stort bilde Alexis/Unsplash   

Det studieforberedende tilbudet gis innenfor Vg2 Helsefagarbeider og VG2 Barne- og ungdomsarbeider. Dette innebærer at elevene ikke vil ha faget Yrkesfaglig fordypning (praksis), men to programfag fra studieforberedende program. Disse fagene vil være Psykologi 1 og Sosialkunnskap. Det er fag som i kombinasjon med programfagene fra henholdsvis helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider, vil gi elevene et meget godt grunnlag for søking til studier på høgskole og universitet.

Fagene Psykologi og Sosialkunnskap er begge fag med 5 skoletimer pr uke. Etter opplæring settes det standpunkt i disse fagene og eleven kan trekkes opp til eksamen.  Disse fagene erstatter da faget Yrkesfaglig fordyping, hvor opplæring gis ute i praksis på f.eks et sykehjem på VG2 Helsefagarbeider eller i en barnehage på Vg2 Barn og ungdomsarbeider.

Dersom du har søkt Vg2 barn- og ungdomsarbeiderfag eller Vg2 helsearbeiderfag og ønsker det studieforberedende tilbudet med psykologi og sosialkunnskap, må du sendes SMS til mobil 41739967(Hanne Østby) og skrive; "Ja", og navnet ditt. Du vil da bli plassert i rett klasse fra skolestart. Svarfrist er 1. august.

Til toppen