Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober, men pga koronasituasjonen blir det ikke noe felles arrangement i år, markeres  klassevis. I den forbindelse har elevtjenesten spilt inn en hilsen til alle elevene våre:

Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse, er SPØR MER. Det å bli sett, er viktig for alle, og gir en følelse av å høre til og å være viktig for noen. Det å høre til, er grunnleggende for god psykisk helse. Å stille spørsmål til en person, kan være en måte å vise at du ser personen, at du er interessert i å få vite noe om personen, kanskje bli litt bedre kjent?

Målet med denne Verdensdagen for psykisk helse er å skape åpenhet rundt psykisk helse. Alle har en psykisk helse, men undersøkelser viser at det er lettere for de fleste å snakke om fysisk helse enn om sin psykiske helse. Det å ha noen å snakke med, kan være avgjørende for hvordan man håndterer problemene og om man søker hjelp.

Trenger du noen å snakke med?

Dersom du trenger noen å snakke med her på skolen, kan du ta kontakt med helsesykepleier Kirsti Sulusnes eller din rådgiver. Kirsti kan også formidle kontakt med psykiatrisk sykepleier som er på Borg vgs hver fredag,

Kontaktinformasjon Kirsti Sulusnes: mobil: 99205814. Mail: kirstis@viken.no

Mer informasjon om verdensdagen for psykisk helse.

Til toppen