Hva kan elevtjenesten hjelpe deg med ?

Elevtjenesten samarbeider med kontaktlærere og rådgivere og er et tilbud til alle elever ved skolen.

Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for elevene. Elevene kan ta kontakt uansett årsak

Elevtjenesten består av: 2 sosialpedagogisk-utdanning-og yrkesrådgivere, sosialfaglig rådgiver, miljøarbeider og  helsesøster. Alle i elevtjenesten har taushetsplikt.

Kontakt

Anne Wernersen
E-post
Telefon 69 97 31 43
Mobil 924 07 087