Sosialpedagogisk-yrkes- og karriererådgivere

Sosial- og spesialpedagogiske tiltak, veiledning i forhold til utdanning og yrke.

Rådgiving i forhold til andre utenomfaglige forhold.

Rådgiverne finner du i 1.etasje i B-blokken og ved inngangen til kantina.

Sosialpedagogisk-utdannings- og yrkesrådgivere skal hjelpe deg med å finne deg til rette i videregående opplæring. Dette gjelder også om du har sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din. Rådgiver skal også vurdere om du trenger videre oppfølging og hjelp, og eventuelt formidle kontakt med andre aktuelle instanser. Rådgiverne skal blant annet samarbeide med pedagogisk-psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenesten, skolehelsetjenesten og barnevernet.

Innen utdannings-og yrkesrådgivning får du veiledning i forhold til utdanning og yrke, hjelp til å utvikle egen kompetanse slik at du kan gjøre de riktige valgene.

Sjekk også fylkeskommunens karriereveileder for ungdom på Minutdanning  

Borg videregående skole har som målsetting å gi alle elever best mulig læringsutbytte. Vi ser det som viktig å samarbeide nært med elev og foresatte for å kunne nå de mål eleven har for opplæringen i videregående skole.

Kontakt

Marita Tollefsen
E-post
Telefon 69 97 31 26
Mobil 995 08 211
Knut Oddvar Johansen
E-post
Telefon 69 97 31 46
Mobil 900 21 133