Miljøabeider

Skolens miljøarbeider har ansvar for å drive en aktiv oppsøkende virksomhet i elevenes fellesområder både ute og inne, og har medansvar for utviklingen av elevenes skolemiljø utenfor klasserom og verksted.

Miljøarbeideren har kontor i 1.etg, nederst i B-blokka. Er tilgjengelig i skolens fellesområder, bl.a. glasshall, kantine.

Eksempel på miljøarbeiders oppgaver :

  • Direkte kontakt med elevene på arenaer hvor de ferdes i pauser og ellers
  • Være med på å utvikle og delta i miljøforebyggende tiltak ved skolen.
  • Tilrettelegge for positive aktiviteter for elevene enkeltvis og i grupper
  • Sende ikke ønskede personer vekk fra skolens område
  • Være med i elevrådsmøter og møter med russen 
  • Medlem i skolemiljøutvalg
  • Medansvar i forhold til helsefremmende skole
  • Medansvar for jul/sommeravslutninger
  • Tett dialog og samarbeid med elevtjenesten og ledelsen

Kontakt

Pål Arne Eriksen
E-post
Telefon 69 97 31 53
Mobil 414 25 334