Sosialfaglig rådgiver

Trenger du råd og veiledning ifht problemer som går utover opplæringen eller gjør dagliglivet vanskelig?                       

Sosialfaglig rådgiver har kontor i 1. etasje i B-blokk.

Sosialfaglig rådgivning

...kan handle om utfordringer du møter utenfor skolen:

  • Personlige vansker
  • Familie/Nettverk
  • Bolig/-hjemmeforhold
  • Økonomi
  • Rus
  • Andre ting du opplever som problematisk

Sosialfaglig rådgiver er ansatt i Sarpsborg kommune / NAV Sarpsborg og kan hjelpe deg med å kontakte NAV-kontoret i den kommunen du bor. Da slipper du å ta turen til NAV hvis du har det behovet.