Sosialfaglig rådgiver

Trenger du råd og veiledning knyttet til problemer som går ut over opplæring eller gjør dagliglivet vanskelig?

Sosialfaglig rådgiving kan handle om utfordringer du møter utenfor skolen:

  • Personlige vansker
  • Familie/nettverk
  • Bolig/hjemmeforhold
  • Økonomi
  • Rus
  • Jobbsøking
  • Andre ting som du opplever som problematisk

 

Taushetsplikt

Hver enkelt i elevtjenesten har taushetsplikt om opplysninger, hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før samtykkeerklæring fra elev og/eller foresatte foreligger.