Helsesøster

Helsesøster driver forebyggende helsearbeid.  Hun har kontor i 1. etasje i B-blokk. Du kan få drop-in-timer og gjøre avtale om en time for en samtale.

Skolehelsetjenesten har som mål å fremme god helse blant barn og unge. Dette gjøres ved å øke elevenes evne til å ta vare på egen helse og trivsel.

 • Individuell veiledning
 • Helseopplysning i klasser  

Kan hjelpe med:

 • Trivsel på skolen, hjemme og/ eller med venner
 • Seksualitet og prevensjon
 • Spørsmål om kropp og kosthold
 • Bekymringer/psykiske vansker
 • Rusproblematikk  

Samarbeidspartnere:

 • Foresatte
 • Elevtjenesten
 • Fastlege
 • PPT
 • BUPP
 • Barne- og familieteamet
 • Psykiatrisk sykepleier/ psykolog

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og må ha samtykke fra elev/ foresatte for å samarbeide med andre. 

Kontakt

Kirsti Eide Sulusnes
E-post
Telefon 69 97 31 14
Mobil 992 05 814