Helsesykepleier

Vår helsesykepleier Kirsti driver forebyggende helsearbeid. Hun har kontor i 1. etasje i B-blokken. Du kan få drop-in-timer og gjøre avtale om en time for en samtale.

Skolehelsetjenesten har som mål å fremme god helse blant barn og unge. Dette gjøres ved å øke elevenes evne til å ta vare på egen helse og trivsel.

 • Individuell veiledning
 • Helseopplysning i klasser  

Kan hjelpe med:

 • Trivsel på skolen, hjemme og/ eller med venner
 • Seksualitet og prevensjon
 • Spørsmål om kropp og kosthold
 • Bekymringer/psykiske vansker
 • Rusproblematikk  

Helsestasjon for ungdom (HFU)

På grunn av Corona-situasjonen kan HFU også kontaktes på mobil, tlf. 48282657, som er betjent fra kl. 08.00 – 15.00 på tirsdager, onsdager og torsdager (IKKE mandager og fredager).

I tillegg fungerer også det «gamle» fasttlf.nr. 69108050 til HFU, men da svarer de bare i åpningstiden tirsdager (kl. 14.00 – 16.30), onsdager (kl. 13.00 – 15.00) og torsdager (kl. 14.30 – 16.30).

Nytt: nå kan både jenter og gutter henvende seg til oss alle disse tre dagene.

Helsesykepleierne gir veiledning over telefon og konsultasjoner ved behov, i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

Samarbeidspartnere:

 • Foresatte
 • Elevtjenesten
 • Fastlege
 • PPT
 • BUPP
 • Barne- og familieteamet
 • Psykiatrisk sykepleier/ psykolog

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og må ha samtykke fra elev/ foresatte for å samarbeide med andre. 

Kontakt

Kirsti Eide Sulusnes
E-post
Telefon 69 97 31 14
Mobil 992 05 814