Skolemiljø og mobbing

Det er nulltoleranse for mobbing ved vår skole. Nyttige tips for elever, foresatte og lærere finner du også på på nettstedet nullmobbing.no.

Elevtjenesten