VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!

Elever i kantina - Klikk for stort bilde Vi ønsker alle elever og ansatte velkommen tilbake etter århundrets sommer til det som blir århundrets skoleår. Tider for oppstart finner dere her:

BORG VIDEREGÅENDE SKOLE

 

 

 

 

 

SKOLESTART SKOLEÅRET 2018-19

 

Rektor ønsker elevene velkommen til skolestart mandag 20. august 2018 !

Elever på Vg1, Vg2 og Vg3 Helse- og

oppvekstfag                                                               møter kl. 08.30 i kantinen på Borg vgs

Elever på Vg1 og Vg2 Teknikk- og

industriell produksjon, 4TAF                                      møter kl. 09.30 i kantinen på Borg vgs

Elever på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk,

Vg2 Klima-energi og miljøteknikk                             møter kl. 10.30 i kantinen på Borg vgs

Elever på Vg1, Vg2 og Vg3 Elektro og

Påbygningsåret                                                         møter kl. 12.00 i kantinen på Borg vgs

Elever til spesialpedagogisk avdeling, møter på E-blokk kl 08.00 til kl. 14.30

Elever til Vg3 fagopplæring i skole får nærmere beskjed.

 

Voksenopplæring får nærmere beskjed. Se også skolens nettsider www.borg.vgs.no

Lærlinger mottar brev med informasjon om skolestart.

BORG VIDEREGÅENDE SKOLE

 

 

 

 

 

SKOLESTART SKOLEÅRET 2018-19

 

Rektor ønsker elevene velkommen til skolestart mandag 20. august 2018 !

 

 

Elever på Vg1, Vg2 og Vg3 Helse- og

oppvekstfag                                                               møter kl. 08.30 i kantinen på Borg vgs

 

 

 

Elever på Vg1 og Vg2 Teknikk- og

industriell produksjon, 4TAF                                      møter kl. 09.30 i kantinen på Borg vgs

 

 

 

Elever på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk,

Vg2 Klima-energi og miljøteknikk                             møter kl. 10.30 i kantinen på Borg vgs

                                                                                   

 

 

Elever på Vg1, Vg2 og Vg3 Elektro.

Påbygningsåret                                                         møter kl. 12.00 i kantinen på Borg vgs

 

 

Vg3 fagopplæring i skole                                          møter kl. 12.30 i kantinen på Borg vgs

 

 

 

 

Elever til avdeling for alternativ opplæring (APK) møter på E-blokk kl 08.00 og slutter kl. 13.30

 

 

Voksenopplæring får nærmere beskjed. Se også skolens nettsider www.borg.vgs.no

 

 

Lærlinger mottar brev med informasjon om skolestart.