Viktig informasjon til elever om undervisning i denne perioden

Vi er i gang med digital fjernundervisning som følge av tiltak for å hindre smitte av koronaviruset. Det betyr at all opplæring er flyttet over på digitale flater og at elevers rett til undervisning og plikt til deltakelse er den samme som når undervisningen forgår på skolen.

Elev ser på PC, der læreren er i skjermen - Klikk for stort bilde Istock/anyaberkut   

Det er viktig at alle følger rådene fra helsemyndighetene og holder seg hjemme i størst mulig grad for å unngå smitte.

Dette gjør skolen:

  • Undervisning foregår etter timeplanen dersom dere ikke har fått beskjed om noe annet.
  • Læreren din er tilgjengelig for deg i den tiden undervisningen foregår
  • Læreren har laget et undervisningsopplegg som skal gjennomføres digitalt
  • Læreren skal gi deg underveisvurdering og tilbakemelding på arbeidet du gjør i denne perioden slik at du fortsatt kan bli bedre i faget
  • Læreren vurderer arbeidet som du leverer inn slik at dette blir brukt både i underveisvurdering, men også for å sette en standpunktkarakter.

Som elev skal du:

  • delta i Teams- eller Skype-møter som lærer arrangerer
  • svare på oppgaver og levere inn etter avtale med lærer. (manglende innlevering kan føre til manglende vurderingsgrunnlag i faget. Det kan også føres anmerkning i oppad på ikke levert arbeid)
  • gi beskjed til kontaktlærer dersom man er syk på samme måte som ved «vanlig skole». Dette gjør du på begynnelsen av dagen slik at faglærerne dine får den beskjeden.
  • gi beskjed til lærerne dine dersom det er vanskelig for deg å gjøre oppgavene. Be om hjelp!

Vi håper du som elev bruker denne tiden godt slik at du kan få en standpunktkarakter som du er fornøyd med og som du mener sier noe om hva du kan i fagene dine.

Lykke til, og igjen, ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på eller trenger hjelp til.

Kontakt

Edvard Odberg
E-post
Mobil 900 39 957