Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. Skolens helsesykepleier heter Kirsti Eide Sulusnes. Skolehelsetjenesten har som mål å fremme god helse blant barn og unge. Dette gjøres ved å øke elevenes evne til å ta vare på egen helse og trivsel.

Vår helsesykepleier Kirsti driver forebyggende helsearbeid. Hun har kontor i 1. etasje i B-blokken. Du kan få drop-in timer eller avtale på forhånd en tid for samtale.

Hun kan hjelpe med:

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 

Kontakt oss 

Helsesykepleier har kontor nede i glasshallen like ved hovedutgangen 

Kontakt oss på telefon/e-post: mobil: 99205814, kirstis@viken.no

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Om skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Samarbeidspartnere

 • Foresatte
 • Elevtjenesten
 • Fastlege
 • PPT
 • BUP
 • Barne- og familieteamet
 • Psykiatrisk sykepleier/psykolog

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og må ha samtykke fra elev/foresatte for å samarbeide med andre.

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.  

Se også  

Til toppen