H2H-aksjonene 2018 - onsdag 24. januar

H2H - Klikk for stort bilde INFORMASJON OM ELEVENES INNSAMLING TIL Hand2hand

Aksjonsdag 24. januar 2018

Elevene ved Borg vg. skole har bestemt at de også skoleåret 2017-18 skal ha sitt eget alternativ til Operasjon Dagsverk. De skal samle inn penger til Hand2hand (H2H).

Selve aksjonsdagen er onsdag 24. januar

Hvordan elevene skal tjene inn penger til prosjektet, er opp til den enkelte elev. Minimumsbeløp fra hver elev er kr. 200,-

Det er viktig at elevene er kreative og aktive for å skaffe seg 1 dags jobb 24.januar.

Kontaktlærerne fåren liste der elevene skal registrere seg om de skal jobbe for H2H den 24.01 eller ikke.

Kontaktlærerne sender utfylt liste på mail til leder for elevtjenesten senest 17.01.

Dersom noen klasser/grupper ser en mulighet til å kunne bidra ved å utføre arbeid for nærmiljøet i skolens verksteder, må de først ta dette opp med sin kontaktlærer og fagleder for området. Frist for å snakke med kontaktlærer om dette er tirsdag 16.01

Elever som er i YFF-praksis velger selv om de skal jobbe for aksjonen eller ikke.

Det kan også være en mulighet at eleven spør sin arbeidsgiver om han/hun ønsker å bidra til prosjektet ved å betale inn en sum for noen timers arbeid denne dagen.

Etter aksjonsdagen, leverer elevene inn pengene slik :

  1. Hver elev fyller ut sitt eget skjema (sendes ut til tillitseleven) med navn, klasse, arbeidsgiver og beløp. I tillegg skal det krysses av om penger er overført til konto, Vippset eller levert kontant
    • Utfylt skjema med penger eller nettbank-kvittering eller screenprint av vippsoverføring, leveres klassens tillitselev
    • Dersom penger overføres via nettbank, bruk konto : 1030.11.18282. NB ! Merk betalingen (i meldingsfeltet i nettbanken) med : Borg vgs’ H2H-prosjekt
    • Pengene kan også Vippses over til : Vipps nummer til H2H: 78999. NB ! Merk betalingen med: Borg vgs’ H2H-prosjekt
  1. Klassens tillitselev samler inn utfylte skjema, kvitteringer fra nettbank, Vipps eller kontanter og krysser av på sin klasseliste hvilke elever som har levert
  1. Tillitseleven leverer skjema og penger/kvitteringer samlet fra klassen til H2H-komiteen :

H2H-komiteen tar imot skjema, kvitteringer og kontanter i kantina kl. 11.30 – 12.00: torsdag 25. januar, fredag 26. januar og mandag 29. januar.

Dersom elev har krysset av på jobbe og ikke leverer skjema med penger/kvittering, vil eleven få fravær for denne dagen.

H2H-komiteen dette skoleåret er :

Leder: Silje Therese Eilertsen (3HUDA)

Komitémedlemmer :

Emilie Rustand            (2HEAA)

Martin Johannesen    (2KEMA)

Brage Eide                  (2BUAB)

Emilie Henriksen        (1HSFD)

Vi ønsker elevene lykke til med H2H-innsamlingen og håper våre elever også i år får inn en god sum penger !

De innsamlede pengene kommer til å bli formelt overrakt som en stor gavesjekk, til leder for H2H Tom Andreassen. Info om dette kommer.

 

Evt. spørsmål kan rettes til Silje Therese Eilertsen, leder for H2H-komiteen (tlf. 92404011/mail: siljete@ostfoldfk.no)  eller Anne Wernersen (69973143 / mail : annwer@ostfoldfk.no)

Vennlig hilsen

Silje Therese Eilertsen                                                           Anne Wernersen

Leder for H2H-komite                                                           Utdanningsleder

H2H - Klikk for stort bilde