Informasjon om smittevern og skoleskyss

I en lengre periode har rutebusser og skolebusser vært innstilt på grunn av korona og hjemmeskole/kontor. Nå som flere elever og ansatte starter opp igjen, vil også skolebusser, rutebusser og maxitaxi kjøres igjen. Men med en oppfordring til å kun bruke kollektiv transport om man må. 

Klikk for stort bilde Østfold kollektiv        

Østfold kollektivtrafikk har innført en rekke tiltak for å redusere risikoen for smittespredning av koronaviruset i skolebussene. Tiltakene vi har innført er i tråd med helsemyndighetenes veileder for smittevern i kollektivtransport.

Avstandskrav om bord

Helsemyndighetene anbefaler at passasjerene holder minst én meter avstand til hverandre i bussen. For å sikre at denne anbefalingen overholdes, vil alle bussene merkes med hvor man kan sitte. Merkingen er ferdig montert på alle bussene i Østfold uke 21. Tiltakene innebærer en reduksjon i antall sitteplasser på cirka 50 prosent.
Alle skolebusser kjører som vanlig, dvs. de følger oppsatte rutetider, og dette kommer ikke til å endres. Men, avstandskravet om bord gjør at kapasiteten er halvert. Avhengig av hvor mange som reiser med skolebuss ved den enkelte skole, kan det skape utfordringer.
Vi har en kontinuerlig dialog med Vy buss og overvåker passasjertallene daglig for å se om noen skolebusser er fulle. Sjåførene har fått beskjed om at ingen elever skal nektes å være med skolebussen, selv om den er full. I tillegg er det viktig at skolens skyssansvarlig har god dialog med Østfold kollektivtrafikk om eventuelle utfordringer.
Vi ber de elevene som kan gå, sykle eller bli kjørt av foresatte om å velge bort bussen til og fra skolen i tiden fremover. Mange elever må pendle langveisfra og har ingen andre transportmuligheter. Det er viktig at vi prioriterer plassen til dem.

Reiseråd for skoleskyss


• Følg myndighetens rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
• Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på skolebussen
• Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt. Husk skysskortet, men du behøver ikke vise det til sjåføren.
• Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
• Unngå å sette deg på de to forreste seteradene som er sperret av, av hensyn til fører.
• Du og en annen elev kan sitte på samme seterad. Dere skal ha ett sete og gang mellom dere.
• Du skal sitte på motsatt sete som det eleven foran deg gjør.
• Husk å feste setebeltet og ha det på hele reisen.
• Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen.

Smitteverntiltak i spesialtransporten

Et mindre antall elever i VG skole har rett på spesialtransport i forbindelse med skoleskyss. Disse
fraktes med minibuss og taxi. Minibussene leies kun av Ruter, for å ha kontroll på hvordan de brukes. Vi anmoder skolene på det sterkeste om å planlegge start- og sluttider slik at antall endringsforespørsler kan bli redusert. Hvis antall endringer ikke blir redusert i vesentlig grad, vil det dessverre føre til at det tar lenger tid enn normalt før den bestilte skyssen kan iverksettes.

Følgende smitteverntiltak er gjort for spesialskyssen:
• Det planlegges med et maksimumsantall i hver minibuss, som sikrer en meters avstand
mellom elevene.
• Ved behov for bruk av taxi, så vil antall elever begrenses slik at en meters avstand ombord
overholdes.
• Både minibusser og taxier skal ha tilgjengelig antibak eller tilsvarende for hyppig renhold.

Alle foresatte som har barn som benytter spesialskyss, vil få tilsendt tilpasset informasjonsmateriell
om hvordan spesialskyssen blir i perioden med restriksjoner på grunn av koronasituasjonen.
 

Kontakt

Edvard Odberg
E-post
Telefon 69 97 31 01
Mobil 900 39 957