Informasjon til foresatte

Fra og med fredag 13.mars ble undervisningen ført over fra fysisk til digital. Men hva vil dette si for elevene ved Borg videregående skole?

Klikk for stort bilde  

På grunn av smittefaren ble alle skoler og barnehager i Norge stengt for fysisk undervisning gjeldene fra 13.mars.

I første omgang har regjeringen besluttet å gjenåpne de videregående skolene den 27. april. Men dette vil være for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2, dersom det kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Elevene vil uansett få god informasjon fra sin kontaktlærer og skolen om situasjonen. 

Elevene skal i mellomtiden få den opplæringen de har krav på. Men dette skjer nå på digitale flater. Elevene har opplæring hver dag og har avtaler med sine faglærere. De følger timeplanen så godt det lar seg gjøre. Elever og lærere har undervisning fra kl. 08.00. De har forelesninger, arbeidsøkter og oppgaver som skal leveres inn, m.m. Så elevene skal fremdeles ha en fullverdig skolehverdag, selv om den fysiske skolen er stengt.

Dette er en krevende situasjon for oss alle og det er svært viktig for oss og elevene at de deltar i opplæringen nå. Mye viktig arbeid blir gjort nå mot slutten av skoleåret. Vi ber dere derfor om å følge med på at ungdommen deltar i opplæringen, dvs. at de har daglig kontakt med sine lærere, at de har pc og lærebøker tilgjengelig, samt koblet på Internett og at de gjør det som er avtalt med faglærer. 

Har du spørsmål, så nøl ikke med å ta kontakt med skolen. Det er naturlig at du i første omgang tar kontakt med elevens kontaktlærer. En person fra ledelsen er på plass på skolen fra kl. 10.00 til 14.00 hver dag i ukene fremover. Hvilken person som er tilstede og kontaktinformasjon finner du her.