Kontaktinformasjon i perioden skolen holder stengt.

Viken fylkeskommune tok nye grep og fra og med fredag 13. mars ble all opplæring på de videregående skolene ført over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen før etter påske. Det betyr en litt annerledes skolehverdag for våre elever. Det blir en digital skolehverdag i ukene fremover. 

Klikk for stort bilde  

Stengt skole, men bare fysisk.

Skolen holdes stengt i tidsrommet 13.mars - 13.april på grunn av korona-smitte. Elevene ved skolen vår får nå sin opplæring digitalt. Elevene må følge med på hva som skjer i deres fag og delta i opplæringen. Sjekk også e-posten deres ofte, da det kan komme mye informasjon der også.

Dersom dere er syke eller av en annen grunn er forhindret fra å delta i undervisning, må dere gi beskjed til faglærer.

Skolen vil være bemannet av en fra ledelsen daglig fra 10.00-14.00. Dette betyr ikke at skolen er åpen, men at dere kan kontakte den lederen som er tilstede på skolen.

Trenger du å hente bøker e.l. fra skap, så kontakt personen som skal være tilgjengelig når du ønsker å hente ut bøkene. Klikk på navnet i tabellen og du får opp telefonnummer og e-postadresse. 

Hvem kan du kontakte? En oversikt over hvilken leder som man kan kontakte i ukene fremover.
Hvem kan du kontakte?
Ukedag Uke 14
Mandag Edvard Odberg
Tirsdag Anne Skaar-Sommer
Onsdag Anne-Grete Borch
Torsdag Trine Magnussen
Fredag Edvard Odberg

 

Digital skolehverdag

Kontakt

Edvard Odberg
E-post
Telefon 69 97 31 01
Mobil 900 39 957