Stilling ledig

Vi er alltid på jakt etter nye og dyktige medarbeidere. Når vi har ledige stillinger vil de bli utlyst her.

Borg videregående skole har ledig 50% undervisningsvikariat i engelsk fra 1. august 2018. Vikariatet vil utvides til 80% i løpet av høsten 2018.

Skolen har ledig 100 % fast undervisningsstilling innen fagene norsk og samfunnsfag, med hovedvekt på norsk.