Opplæringssenteret

Fengselsopplæring ved Ravneberget- og Sarpsborg fengsel

Opplæringssenteret har i løpet av et år ca 220 elever som gjennomfører ulike kursprogram. Det gis opplæring innen både fellesfag og programfag. 

Undervisningstilbudet ved Opplæringssenteret tilbys i form av kurs i hele- eller deler av et utdanningsprogram.

Alle innsatte får en samtale med skolen i løpet av den første tiden de er inne til soning.

Opplæringssenteret

Kontakt

Lars Magne Braarød Østby
E-post
Mobil 976 70 236