APK - Allmennpraktisk kurs

APK er en spesialpedagogisk avdeling på Borg videregående skole, for elever med ulike funksjonsnedsettelser. Opplæringen tar sikte på å forberede elevene til et så selvstendig voksenliv som mulig, etter endt videregående skole.

 

APK ligger under studieforberedende, det vil si at elevene har et 3-årig skoleløp før de går videre til forskjellige tiltak i regi av kommunen.

 

De fag og aktiviteter APK legger vekt på er lese- og skrivetrening, tall- og mengdetrening, Samfunnsfag, Naturfag og Nærmiljø, matlaging, musikk, forming og kroppsøving. Det kan også tilbys engelsk trening / undervisning. Det vektlegges også bo- og arbeidstrening, selvstendighetstrening og vedlikehold av elevenes kunnskaper og ferdigheter. Vi tilbyr fysisk aktivitet på flere nivå både ute og inne, etter elevenes behov. Vi har også stor kompetanse på ulike typer sansestimulering.

 

Kommunikasjon og sosial læring er et overordnet mål i alle fag- og aktiviteter gjennom hele skoledagen. Vi benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Det legges stor vekt på elevmedvirkning for å skape trygghet, fellesskap og et godt læringsmiljø. Skolen ønsker å bidra til en positiv utvikling av elevens identitet og selvbilde.

 

Avdelingen er godt tilrettelagt for alle typer elever. Det er god plass for rullestolbrukere, og elever som har behov for mye utstyr. Vi har mange ulike undervisningsrom som musikkrom, sanserom, aktivitetsrom, boblebad og vaskerom til hverdagslivstrening. Alle klasserom har kjøkken og egne grupperom.

 

Vi benytter nærmiljøet i stor grad. Naturen rundt skolen, bygninger som Skjeberghallen til kroppsøving, biblioteket i Skjeberg rådhus og nærbutikken til handletrening.

 

APK har sine klasserom i 1 etg. på E-blokka på Borg videregående skole. 

APK

Kontakt

Reidun Eriksen
E-post
Telefon 69 97 32 06
Mobil 991 63 817
Marianne Kjærheim
E-post
Telefon 69 97 32 32
Mobil 920 88 309