Spesialpedagogisk avdeling Naturbruk - SPAN

SPAN er en spesialpedagogisk avdeling på Borg videregående skole for elever med ulike funksjonsnedsettelser. Opplæringen tar sikte på å forberede elevene til et så selvstendig voksenliv som mulig, etter endt videregående skole.

Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevene gjennomfører et 3-årig skoleløp, før de går videre til forskjellige tiltak i regi av kommunen.

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og sosial læring er overordnede mål i alle fag og aktiviteter gjennom hele skoledagen. Det legges stor vekt på elevmedvirkning for å skape trygghet, fellesskap og et godt læringsmiljø. Skolen ønsker å bidra til en positiv utvikling av elevens identitet og selvbilde.

De fag og aktiviteter SPAN legger vekt på er kommunikasjon med lese- og skrivetrening eller kommunikasjon og samspill og tall- og mengdetrening. Naturbruk med naturbasert produksjon og naturbasert aktivitet. Samfunnsfag og naturfag, matlaging, musikk, forming og kroppsøving. Det kan også tilbys engelsk trening / undervisning. I tillegg vektlegges det bo- og arbeidstrening, selvstendighetstrening og vedlikehold av elevenes kunnskaper og ferdigheter. Vi tilbyr fysisk aktivitet på flere nivå både ute og inne, etter elevenes behov. Vi har også stor kompetanse på ulike typer sansestimulering.

Avdelingen er godt tilrettelagt for alle typer elever. Det er god plass for rullestolbrukere, og elever som har behov for mye utstyr. Vi har mange ulike undervisningsrom som musikkrom, sanserom, aktivitetsrom, boblebad og vaskerom til hverdaglivstrening. Alle klasserom har kjøkken og egne grupperom. I skolegården er det mange forskjellige aktivitetsapparater bla. rullestolhuske, trampoline, treningtrapp og vippehuske og ulike sanseinstallasjoner. Skolegården ligger inngjerdet, skjermet for trafikk.

I stor grad benyttes skolegården og nærmiljøet med naturen rundt skolen. Her foregår også flere av naturbrukaktivitetene, som f.eks vedkløyving og vedpakking, klippe og rake gressplen, høste frukt og bær.  I tillegg benyttes Skjeberghallen til kroppsøving, biblioteket i Skjeberg rådhus og nærbutikken til handletrening.

SPAN har sine klasserom i 1 etg. på E-blokka på Borg videregående skole. 

SPAN

Kontakt

Reidun Eriksen
E-post
Telefon 69 97 32 06
Mobil 991 63 817
Marianne Kjærheim
E-post
Telefon 69 97 32 32
Mobil 920 88 309