Teknikk og Industriell Produksjon

Du velger Teknikk og Industriell Produksjon, TIP, på Borg vgs hvis du vil jobbe med vedlikehold av bil og andre kjøretøy eller i industrien, med vedlikehold eller som operatør, i metallindustrien, mat- og emballasjeindustrien eller kjemi- og prosessindustrien.

Våre yrkesfag er basert på 2+2-modellen med to år i skole og to år i virksomhet eller bedrift, men det eksisterer flere alternative gjennomføringsmodeller. Fullført og bestått fag- og yrkesopplæring gir mulighet for videre utdanning ved en fagskole, og fra visse yrkesfaglige utdanningsprogrammer er det mulig å gå direkte til relevante høyere utdanninger (y-veien). Elever på våre yrkesfag kan også velge å ta påbygging til generell studiekompetanse i stedet for å gå ut i lære etter fullført Vg2. 

Teknikk og industriell produksjon

Kontakt

Terje Mikal Gulla
E-post
Telefon 69 97 31 89
Mobil 917 07 610
Anne Louise Skaar-Sommer
E-post
Telefon 69 97 31 39
Mobil 482 29 064