Hvordan gjennomføres og vurderes eksamen?

Alle eksamener for elever er avlyst våren 2020 pga. koronapandemien.

 

Eksamen kan være forskjellig fra fag til fag. Her kan du lese om hvordan eksamen i ulike fag gjennomføres. Finn ut mer om forberedelsestid, eksamensoppgaver, hjelpemidler og vurdering.

Eleveksamen

Studieforberedende utdanningsprogram

Yrkesfaglige utdanningsprogram

 

Privatisteksamen

Studieforberedende utdanningsprogram

Yrkesfaglige utdanningsprogram