Trenger du hjelp med eksamen?

Heidi og Anne kan hjelpe deg med spørsmål du har om eksamen enten du skal ta eksamen som elev eller privatist.

Eksamensansvarlig kan hjelpe deg med eksamen. Vi gir deg veiledning og opplysninger vedrørende eksamen eller eksamensrett.

Det er to eksamensperioder i året, i november/desember og mai/juni. De fleste eleveksamener gjennomføres på våren. De mest vanlige eksamensformene er skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk. Hvis du har behov for særskilt tilrettelegging i forbindelse med eksamen, kan du søke om dette før 1. oktober:

Her finner du søknadsskjema

Frist høsteksamen: 15. oktober

Frist våreksamen: 15. april

Kontakt

Anne Methi
E-post
Telefon 69 97 31 60
Mobil 474 86 853
Heidi Arnesen
Konsulent
E-post
Telefon 69 97 31 27