Skoleåret 2016/2017 ble det innført en Nasjonal fraværsgrense. Elever som har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil som hovedregel ikke få karakter i faget.

Hensikten med fraværsgrensen er å motivere til innsats og forhindre skulk.

 

Skolehverdagen inneholder både rettigheter og plikter. Her finner du noen av de som er felles for de videregående skolene.